• +82-41-551-4640
    +82-41-572-4643
    home@yi-tech.co.kr
Direcions

Direcions

Company name : Youth International Tech Co., Ltd
Address: 50, Mosi 1-gil, Jiksan-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan City, ChungNam, South Korea
(Old address) 224, Mosiri, Jiksan-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan City, ChungNam, South Korea
Representative helpline number : 041)551-4640 / fax : 041)572-4643 /   E-mail : home@yi-tech.co.kr
Address : 50, Mosi 1-gil, Jiksan-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan City, ChungNam, South Korea Company : Y.I.TECH Co., Ltd  |  CEO : Song Young-hwan   |  Business Registration Number : 312-81-68144
Tel : +82-41-551-4640 / FAX : +82-41-572-4643 / E-mail : home@yi-tech.co.kr  
COPYRIGHT(C) 2018 www.yi-tech.co.kr ALL RIGHT RESERVED. ADM